Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży przeżywających problemy natury emocjonalnej i społecznej. Uczestnictwo w terapii nastawione jest na poprawę funkcjonowania obszarów takich jak:

  • rozumienie, nazywanie i wyrażanie przeżywanych emocji, komunikowanie tego co czujemy
  • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej
  • wycofanie, nieśmiałość, lęk
  • niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne siły
  • kontrola zachowania
  • kryzysy rozwojowe
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych

Czas trwania: 50 minut
Cena: 100 zł