Rejestracja

Strona rejestracji na warsztaty

Stacja Koncentracja

Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci mających trudność z koncentracją uwagi.

Zajęcia organizowane są dla dwóch grup wiekowych:

Grupa młodsza I-III klasa

Grupa starsza IV-VI klasa

Warsztaty dla dzieci poprzedzone będą spotkaniem informacyjnym dla rodziców.

godz. 16:00 (Grupa młodsza)

godz. 17:00 (Grupa starsza)

Warsztaty odbywać się będą w budynku Kampusu Wielickiego w sali

„Kuźnia E”

Proszę podać nazwisko i imię dziecka
Proszę podać nazwę i nr szkoły do której uczęszcza zgłaszane dziecko.
Proszę wybrać klasę do której uczęszcza zgłaszane dziecko.
Proszę podać nazwisko i imię rodzica/opiekuna zgłaszanego dziecka.
Proszę podać nr telefonu komórkowego. Będzie on wykorzystywany do komunikacji w trakcie organizowania i trwania warsztatów.
Proszę podać adres poczty e-mail rodzica/opiekuna. Będzie on wykorzystywany do komunikacji w trakcie organizowania i trwania warsztatów.
Dodatkowe badanie polegające na przeprowadzeniu psychologicznej diagnozy funkcji poznawczych (uwaga, pamięć, funkcje wykonawcze) kluczowych dla nauki szkolnej.