Skoncentrujmy się na koncentracji…

Zdarza się, iż obserwując dzieci podczas odrabiania zadań domowych, wykonywania obowiązków domowych, mamy wrażenie, jakby myślały o niebieskich migdałach. Słyszą, ale nie słuchają, patrzą ale nie widzą, powtarzają, ale nie zapamiętują. Dzieci te pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego, mają trudności z koncentracją uwagi i z tego powodu najczęściej nie odnoszą sukcesów w nauce. Nauczyciele często podkreślają, iż trudności uczniów w opanowaniu wiedzy i umiejętności nie wynikają z braku możliwości intelektualnych ucznia, a właśnie związany jest z deficytem uwagi. Okazuje się, że to właśnie funkcje uwagi są główną gwarancją sukcesu ucznia w szkole.

Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na określonym przedmiocie,zagadnieniu czy wydarzeniu. Jest to kluczowy czynnik, który umożliwia efektywne wykonywanie każdej czynności.

Zaburzenia uwagi u dzieci najczęściej są wykrywane w momencie rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej. Brak umiejętności skoncentrowania się na zadaniu może skutkować problemami z nauką, dlatego tak ważne jest rozpoznanie tego zaburzenia i niezwłoczne podjęcie działań korygujących.
Współczesne dzieci mają często problem z koncentracją uwagi. Przyczynia się do tego sposób odżywiania, duża ilość cukru, słodyczy, czy produktów zawierających sztuczne barwniki i konserwanty. Dodatkowo, nadmierne korzystanie z Internetu, gry komputerowe, wbrew pozorom wzmagają bierność w odbiorze treści i powodują, że dzieci mają ciągłą potrzebę stymulacji, a co za tym idzie szybko nużą się zadaniem. Warto także pamiętać, że zbyt duże bodźcowanie dziecka, dostarczanie na co dzień wielu atrakcji także utrudnia koncentrowanie uwagi na zadaniach szkolnych, czy obowiązkach domowych.

Dzieci z zaburzeniami koncentracji zdarza się określać jako „marzycielskie”. W rzeczywistości jednak, one wcale nie myślą o niebieskich migdałach, czy nowej grze komputerowej zamiast słuchać poleceń nauczyciela czy rodzica. Po prostu nie potrafią skupić uwagi na przekazywanym komunikacie. Często angażują się zatem w bezproduktywne czynności jak zabawa długopisem, obserwowanie co dzieje się za oknem. Dzieci mający trudności w koncentracji uwagi łatwo rozpraszają się pod wpływem bodźców z otoczenia. Z jednej strony chcą wykonywać zadanie z matematyki, z drugiej odgłosy dobiegające zza ściany skutecznie to utrudniają. Uczniowie z trudnościami w koncentracji uwagi pracują pobieżnie, popełniają większą ilość błędów podczas czytania poleceń, rozwiązywania zadań. Mają kłopoty z kończeniem żmudnych i długich zadań. Deficyty w koncentracji uwagi powodują także, że uczniowie popełniają wiele błędów, pomimo wystarczającej wiedzy i dobrych umiejętności. Na ogół wolno pracują, często przerywają naukę, co przekłada się na dłuższy czas wykonywania zadań. Dodatkowo szybko się męczą, co zniechęca je do nauki i pokonywania trudności. Mają trudności zarówno w zapamiętywaniu, jak i przypominaniu sobie informacji. Wszystko to niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie ucznia w szkole.

Koncentracja uwagi jest jednak funkcją, którą poprzez ćwiczenia i trening można poprawić. W życiu dziecka z deficytem uwagi powinniśmy kierować się tzw. zasadą 3R, czyli: regularność (systematyczny, ustalony rytm dnia), rutyna (unikanie zmian, powtarzanie schematu postępowania), repetycja (powtarzanie poleceń).

Uwagę warto trenować m.in. dlatego, by dziecko dokładniej czytało polecenia, a tym samym trafniej odpowiadało na pytania, skutecznie zapamiętywało nowe informacje, szybciej (ale bez pośpiechu) wykonywało zadania domowe, a tym samym miało więcej sił i czasu na rozwijanie swoich zainteresowań pozaszkolnych.

W większości przypadków brak treningu w tym zakresie skutkował będzie trudnościami w koncentracji również w dorosłym życiu i utrudniał codzienne funkcjonowanie. Dlatego też, nie należy lekceważyć objawów zaburzeń uwagi i podjąć odpowiednie ćwiczenia.

Warto zatem w pracy z dzieckiem skoncentrować się na koncentracji, aby pomóc mu sprawnie opanować umiejętności i efektywnie zdobywać wiedzę.