Prawidłowy obraz siebie – jak pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości

Program szkolenia:

  • Czynniki wpływające na kształtowanie się prawidłowej samooceny dziecka i jego poczucia własnej wartości;
  • Pochwały – jak formułować wspierające komentarze;
  • Sposoby na rozwijanie w dziecku adekwatnej samooceny.

Czas trwania: 60 minut

Koszt: 200 zł