„Niebieskie migdały…”

jak pracować z uczniem mającym trudności w koncentracji uwagi?

Program szkolenia:

– Koncentracja uwagi jako funkcja poznawcza
– Charakterystyka ucznia z zaburzeniami uwagi
– Techniki wspierania koncentracji uwagi podczas lekcji

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Koszt szkolenia: 600 zł