Nauczyciel – motywator

Jak zmotywować ucznia do nauki?

Program szkolenia:

– Pamięć i uwaga jako funkcje pozwalające na naukę
– Warunki sprzyjające procesowi uczenia się
– Style uczenia się

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Koszt szkolenia: 600 zł