Katarzyna Samborska

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkoły ponadpodstawowej oraz centrum doskonalenia nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, współpracuje z przedszkolami i szkołami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem  oceny funkcjonowania emocjonalno-społecznego, trudności w zachowaniu oraz zaburzeń uczenia się oraz poradnictwem dla rodziców i opiekunów. Prowadzi terapię psychologiczną dzieci z zaburzeniami lękowymi, w tym z mutyzmem wybiórczym. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na licznych kursach i konferencjach naukowych. Ukończyła między innymi następujące kursy i szkolenia:

  • Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym (140 h)
  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce
  • Kliniczna diagnoza neuropsychologiczna dziecka
  • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym (etap 1 i 2)
  • Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia
  • Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci młodzieży
  • Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie i reagowanie na dramat dziecka krzywdzonego.

Kontakt: katarzyna.samborska@cwplatarnik.pl