Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i szkole

Program szkolenia:
– Objawy osiowe mutyzmu wybiórczego
– Funkcjonowanie dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole
– Metody pracy

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Koszt szkolenia: 600 zł